Mooi Leven organiseer je samen.

De samenwerking tussen bewoners-netwerk-zorg-en-verhuurder vormt het fundament van een Mooi Leven Huis. Met Stichting Mooi Leven Huis Veenendaal zijn we daarin voor ons huis een belangrijke verbindende factor. 

In de ontwikkelingsfase vormt de stichting de stuwende kracht. Bij de realisatie blijven we een faciliterende en ondersteunende rol invullen.

Organisatieschema