Mooi Leven Huis Veenendaal
'Een leven zoals wij dat zelf ook zouden willen leven'

Onze droom: een wereld waarin ieder zichzelf gezien, gehoord en begrepen voelt.

 Onze visie voor Mooi Leven Huis Veenendaal 

Het Mooi Leven Huis Veenendaal is een plek voor bewoners met complexe zorgvragen, specifiek op het gebied van contact en communicatie. De bewoners hebben autonome behoeften en geven zelf richting aan het eigen leven, ook voor dat deel waarvoor zorg nodig is. Alle betrokkenen hebben een rol in elkaars wereld. Zowel in de begeleidende rol als in de morele dilemma’s waar iedereen in het leven mee wordt geconfronteerd. Bewoners, ouders en het professionele team werken op een creatieve wijze samen. Voor het voldoen aan de specifieke eigen behoeften van de bewoners denken we ‘outside the box’. We zijn een continue lerende en ontwikkelende organisatie. De bewoners voelen zichzelf gezien, gehoord en begrepen! En de begeleiding sluit aan bij het leven van de bewoner en de zorgtaak biedt uitdaging en voldoening. Dat is Mooi Leven. 

Onze missie 

Het Mooi Leven Huis Veenendaal wordt een huis waar bewoners met de zorg van thuis leven en wonen in een eigen huis! 

De bewoners zijn autonome mensen, die hun behoeften aangeven en het is aan het team van zorgverleners en familie om die behoeften te onderkennen en te vertalen naar antwoorden en vervolg op te geven. Wij geloven dat tevreden bewoners de familie laat ontspannen en zorgverleners voldoening schenkt. 

Het Mooi Leven Huis Veenendaal biedt alle betrokkenen de uitdaging om creatief mee te doen in dit proces door kennis en ervaringen met elkaar te delen en nieuwe ontwikkelingen binnen te halen, waarbij we ‘outside the box’ denken om te voldoen aan de behoeften van de bewoners. 

Het Mooi Leven Huis Veenendaal staat voor alle betrokkenen voor continue ontwikkeling en een levendige organisatie! Het Mooi Leven Huis Veenendaal is een huis waar bewoners met de zorg van thuis leven en wonen in een eigen huis! 

(januari 2021)