Jaarverslag.

Jaarverslag 2023:  De high-lights van ons Mooi-leven-jaar in vogelvlucht
- Elke 2 maanden waren er ouderbijeenkomsten waar de oudergroep elkaar steeds beter leert kennen en waar we bouwen aan onze toekomstige gemeenschap die we rondom het Mooi Leven Huis Veenendaal zullen vormen.

- Aanmeldingen voor het huis blijven gestaag binnenkomen. Er vallen ook mensen af, die al eerder een woonplek vinden. Gemiddeld zijn er 28 aanmeldingen voor ons huis in 2023 en een aantal belangstellenden.

- Er is een intentieovereenkomst getekend met Humanitas DMH en er is een bijzondere samenwerking ontstaan waarin we werken aan het tot stand komen van het Mooi Leven Huis Veenendaal.

-  Er zijn serieuze contacten met een vastgoedpartner. Ook Humanitas is daarbij betrokken. Er zijn belangrijke zaken m.b.t. haalbaarheid uit te zoeken. Partijen werken met grote betrokkenheid samen. We hopen in 2024 rond te komen met elkaar.

- Het bestuur is uitgebreid met een algemeen lid, Agnes Verbunt en een bestuursadviseur, Annemieke Sjoerts.
We kijken uit naar alle verdere ontwikkelingen in 2024!.

Beleid.

Onze doelen en werkzaamheden lopen langs twee lijnen: de ene lijn is erop gericht het Mooi Leven Huis Veenendaal te realiseren. De andere lijn is erop gericht om ook een bron van kennis, ervaring en inspiratie te zijn voor anderen én bij te dragen aan maatschappelijk debat over de toekomst van de zorg en veranderingen die noodzakelijk zijn.

We hebben onze plannen in een korte beleidsnotitie 2024-2027 vastgelegd. Deze notitie kun je hieronder downloaden. Als je vragen hebt, mail dan naar info@mooilevenhuisveenendaal.nl

Financiën.

In de statuten is vastgelegd dat de Stichting Mooi Leven Huis Veenendaal geen winstoogmerk heeft. De stichting streeft ook niet naar meer vermogensvorming dan redelijkerwijs nodig is voor de financiering van haar doelstelling en het in stand houden van de verworven activa. De gelden van de stichting zijn geplaatst bij de Rabobank, die onder toezicht staat van de Nederlandsche Bank.

De penningmeester binnen het bestuur van de stichting houdt zich bezig met het financieĢˆle reilen en zeilen van de exploitatie van de stichting Mooi Leven Huis Veenendaal en wordt daarin ondersteund door de andere bestuursleden en betrokken ouders.

Hoe bouwen we samen aan Mooi Leven Huis Veenendaal.

In een beleidsplan vertel je over de doelen waar je aan werkt en hoe je die doelen wilt bereiken. Wij vertellen dat grotendeels op onze website.

 We bereiken onze doelen samen, vooral door samen de handen uit de mouwen te steken. Dat doen we als bestuur, samen met ouders in onze kerngroep, met daar omheen verschillende (ouder)werkgroepen en experts die met ons meedenken. Daarnaast ondersteunen vof Nabij Netwerk en Mooi Leven Nederland ons.

Ouderbijeenkomsten

Elke 2 maanden organiseren we ouderbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor ouders, verwanten en/of betrokken vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners. Tijdens de bijeenkomsten praten we alle betrokkenen bij over de vorderingen die we maken. Dat kan taai zijn, want resultaten boeken op het gebied van een locatie en een zorgpartner kost tijd. Dat is wel belangrijke tijd, omdat je onderweg heel wat moet investeren in elkaar om met een passende zorgpartner en een verhuurder een relatie op te bouwen die langdurig meekan.

Behalve voor de informatieverstrekking, zijn de ouderbijeenkomsten belangrijk om als netwerkgroep te investeren in elkaar en te investeren in ons eigen Mooi-Leven-Huis-Veenendaal-concept. Als netwerkgroep blijven we immers nauw betrokken bij het huis en de zorg voor onze kinderen/verwanten. Ook straks, als het huis er is. Het is daarom belangrijk om elkaar goed te leren kennen.

Belangstellenden en nieuwe aanmeldingen

Als je belangstelling hebt voor een plek in ons Mooi Leven Huis Veenendaal voor je dochter/zoon/verwant, dan horen we dat graag. Neem contact op met Marcel Kaijen en/of Annemiek Sjoerts, via info@mooilevenhuisveenendaal.nl Wij nemen dan telefonisch contact met je op voor een eerste kennismaking. Als belangstellende kan je als gast 2x meedoen met een ouderbijeenkomst.

 Als je jouw dochter/zoon/verwant aanmeldt via de knop ‘aanmelden als bewoner’ op onze website, ontvang je een brief ter bevestiging. In deze brief staan de spelregels over aanmelding en plaatsing. Als we de aanmelding ontvangen, nemen we ook persoonlijk contact met je op.

Na de aanmelding rekenen we op je aanwezigheid bij elke ouderbijeenkomst, zodat je mee kan investeren in de toekomst van het huis. Daarnaast ben je van harte welkom om je talenten in te zetten bij een van de werkgroepen.

 Jaarlijkse bijdrage

We vragen aan alle betrokkenen een vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage om de basiskosten van onze stichting te kunnen dekken. Extra giften, ook van familie of vrienden zijn van harte welkom! Als voor iedereen die is aangemeld, (tenminste) 30 euro betaald wordt, hebben we een redelijk basisbudget. De penningmeester stuurt hiervoor een bijdragemail met een oproep en betaalinstructies.

Bij Over ons vind je praktische informatie. Kijk ook bij Agenda wanneer overleggen of activiteiten gepland staan.