Agenda.

We hebben elke 2 maanden Ouderbijeenkomsten:

Woensdag 22 mei 2024

Woensdag 19 juni 2024

Woensdag 18 september 2024

Woensdag 23 oktober 2024

Woensdag 18 december 2024 Kerstcafé

Woensdag 22 januari 2025

Op dinsdagavonden vergaderen:

Bestuur en Kerngroep

Werkgroep Informatie en Communicatie

Werkgroep Zichtbaar Zinnige Zorg

Op wisselende dagen:

Werkgroep Screening en plaatsing

Op vrijdagen:

Stuurgroep Mooi Leven Huis Veenendaal